วิธีดื่มยาสมุนไพร ธนทร

ช่วงรักษาร่างกาย

เช้า ก่อนอาหาร หรือ หลังอาหาร 30 cc

และ ก่อนนอน 30 นาที 30 cc ( 2 มื้อ )

 

 

ช่วงบำรุงร่างกาย

เช้า ก่อนอาหาร หรือ หลังอาหาร

10 – 20 cc ตามต้องการ

หรือ ก่อนนอน 30 นาที 10 – 20 cc ตามต้องการ ( 1 มื้อ )

 

แนะนำให้ทานต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ขวด ในการดูแลสุขภาพครั้งแรก โดย

ขวดแรกจะรับประทานได้ประมาณ 6-7 วัน (30 cc 2 มื้อ)

ขวดที่2ประมาณ 8-12 วัน ( 15-20 cc 2 มื้อ)

ขวดที่3บำรุงร่างกาย ประมาณ 20-30 วัน (10-15 cc มื้อเดียวก่อนนอน)

 

 

 

 

 

 

???การรับประทานยาน้ำสมุนไพร ก่อนหรือหลังอาหาร????

ควรรับประทานยาก่อนอาหาร สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากับระบบการรับประทาน

เช่น ผู้ที่ได้รับเคมีบำบัด อาจจะเกิดผลกระทบเป็นแผลในปากทำให้ทานอาหารลำบาก หรือผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ

Tel --- 061-601-9391

Line @trinity2019